Down-regulated E-cadherin expression is associated with poor five-year overall survival in bone and soft tissue sarcoma: results of a meta-analysis
近期论文
Down-regulated E-cadherin expression is associated with poor five-year overall survival in bone and soft tissue sarcoma: results of a meta-analysis
访问人数: 37
                            

Ning Wang*, Yong-Lai He*, Li-Juan Pang, Hong Zou, Chun-Xia Liu, Jin Zhao, Jian-Ming Hu,Wen-Jie Zhang, Yan Qi**, Feng Li**. Down-regulated E-cadherin expression is associated with poor five-year overall survival in bone and soft tissue sarcoma: results of a meta-analysis. PLoS ONE. 2015, 10(3):e0121448 (SCI, IF=3.534  1区)(ISSN:1932-6203  PMID: 25822802)